Laadukkaampaa uimaopetusta ilman sähläystä

Uimaopetusvideot luovat uuden virikkeellisen ulottuvuuden uimaopetukseen. Tue erilaisten oppijoiden matkaa kohti uimataitoa turvallisella ja havainnollistavalla tavalla!

Sukella mukaan!

Uimaopetusvideoita käyttävät

Videot uimaopettajan työkaluna

Apuopettaja, joka ei väsy.

Helppo ohjeistaa

Videoiden avulla ohjeiden antaminen onnistuu helposti ymmärrettävällä tavalla kaikille kohderyhmille, ja opettaja pystyy keskittymään paremmin yksilölliseen ohjaukseen.

Opettajan tukena

Hydrohex-uimaopetusvideot on tarkoitettu käytettäväksi opetustilanteessa altaalla, ja toimivat apuopettajana ja työkaluna uimaopettajalle. Ne eivät siis ole oma erillinen uimakoulukonseptinsa, vaan tukevat teidän olemassaolevia uimakouluja.

Suomalaiseen uimaopetukseen

Materiaalit on tuotettu yhdessä suomalaisten uimaopettajien kanssa vastaamaan Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton määrittelemiä uimataidon tavoitteita.

uimaopetusvideot käytössä

Koulujen uintikerrat ovat niin vähäisiä, että haluan hyödyntää kaiken ajan ja materiaalin opetuksen tueksi, oppilaiden oppimista varten.”

Uimaopettaja, Tornion uimahalli

Näin opetusvideot auttavat uimaopetuksessa

Asioita ei tarvitse tehdä niin kuin aina ennen on tehty.

Enemmän aikaa harjoittelulle

Ennen 😕
Jopa kolmannes uimakoulutuntien ajasta kuluu muuhun kuin itse harjoitteluun, kuten odotteluun tai ryhmän ohjailuun.
Nyt 🤩
Uimaopetusvideoiden avulla opetuksen aktiivinen aika kasvaa, kun lapsien hallintaan kuluu vähemmän aikaa. Aikaa jää itse opastukseen ja harjoitteluun.
Perustuu Leppävaaran ja Rajamäen uimahallien testiryhmiin.

Selkeämmät mallisuoritukset

Ennen 😕
Perinteisesti uimaopettajan on itse näytettävä liikkeet joko reunalta, tai oppilaiden on seurattava opastusta veden alta.
Nyt 🤩
Veden alta ja päältä kuvatut opetusvideot näyttävät suoritettavan liikkeen selkeästi, ja opettaja pystyy helposti näyttämään videolta harjoitteen ydinkohdat.

Ryhmän hallinta helpottuu

Ennen 😕
Opastuksen aikana uimaopettajalla ei ole kontrollia ryhmästä, ja lasten keskittyminen herpaantuu.
Nyt 🤩
Koska ohjeet tulevat videolta, ei opettajan tarvitse itse olla veden alla opastuksen aikana, ja hän pystyy paremmin valvomaan oppilaitaan.

Yksilöllisempää ohjausta

Ennen 😕
Harjoittelun aikana lapsilla ei ole mallisuoritusta, josta seurata mitä pitää tehdä.
Nyt 🤩
Uimaopetusvideoiden avulla mallisuoritus näkyy koko harjoituksen ajan, ja opettaja voi keskittyä oppilaiden yksilölliseen opastamiseen.

Parempia oppimistuloksia

Kaikki alkaa oppimisesta.

Havainnollistava

Veden alta ja päältä kuvattu video antaa selkeän kuvan suorituksen ydinkohdista.

Turvallinen

Kun liikkeet näkyvät koko ajan videolla, opettaja voi keskittyä seuraamaan lapsien suorituksia ja valvomaan ryhmää.

Yhdenvertainen

Selkeä visuaalinen esitys takaa sen, että jokainen oppija saa saman informaation kielitaidosta huolimatta.

Rauhoittava

Lapset rauhoittuvat paremmin opetusvideoiden ääreen, ja ylimääräiseltä odottelulta vältytään.

Selkeä

Siirtymät tehtävästä toiseen helpottuvat, kun opettajan voi valita seuraavan liikkeen tai kuvakulman.

Innostava

Lapset pääsevät aloittamaan harjoittelun omassa tahdissaan nopeammin jo pelkän videon avulla.

“Video on tosi paljon parempi”
- Uimakoululainen
“Ymmärrän tehtävän paremmin kun saan katsoa sen videolta”
- Uimakoululainen
"Videolta on niin paljon helpompi katsoa”
- Uimakoululainen

Uimaopetukseen suunnitellut materiaalit

Hydrohex-uimaopetusvideot on jaettu uinnin alkeisopetukseen ja uinnin jatko-opetukseen. Nämä paketit kattavat kaikki harjoitukset, joilla saavutetaan Suomen uimaopetus- ja hengenpelastusliiton määrittelemät oppimistavoitteet.

Paketti 1

Alkeet

Alkeet-paketti tukee uinnin alkeisopetusta esimerkiksi 5-9 vuotiaille lapsille.

Paketti sisältää harjoitteet mm.:

Näiden materiaalien avulla oppilaan on tavoitteena saavuttaa 10-metrin uintimatkan alkeisuinneilla.

Paketti 2

Jatko

Jatko-paketti on suunnattu ryhmille, jotka hallitsevat alkeisuinnit ja tutustuvat tekniikkauinteihin.

Nämä harjoitteet sopivat myös aikuisten uimaopetukseen.

Paketti sisältää videot muun muassa näille harjoitteille:

Näiden materiaalien avulla tavoitteena on kehittää uintimatkaa, sekä tutustua erilaisiin tekniikkauinteihin.

Tornion uimahallin kokemukset

”Hydrohexin opetusmateriaalien tarkoitus on helpottaa liikkeiden näyttämistä sekä tarjota jatkuvaa toistoa ohjeiden kanssa. Opettajalla pitää olla aikaa antaa palautetta ja katsoa suorituksia samalla kun oppilas itse voi tutkia mallia ruudulta.”

”Koulujen uintikerrat ovat niin vähäisiä, että haluan hyödyntää kaiken ajan ja materiaalin opetuksen tueksi, oppilaiden oppimista varten.”

Antti Härkönen
Tornion liikuntavastaava