HÖGKLASSIG SIMUNDERVISNING UTAN STÖK

Simundervisningsvideorna skapar en helt ny och stimulerande dimension till undervisningen. Stöd samtliga elevers resa mot simkunnighet på ett säkert och illustrativt sätt!

Dyk med!

Simundervisningsvideorna används hos

Videor som verktyg för simskoleläraren

En medhjälpare som inte tröttnar.

LÄTT ATT GE INSTRUKTIONER

Med hjälp av videorna ges instruktioner på ett simpelt sätt för samtliga målgrupper samtidigt som simskoleläraren har lättare att fokusera på individuell vägledning.

SOM STÖD FÖR SIMSKOLELÄRAREN

Hydrohex-simundervisningsvideor är avsedda att användas i undervisningen och fungerar som en medhjälpare samt som ett verktyg för simskoleläraren. Tjänsten utgör inte ett separat simskolekoncept, utan stöder befintlig simskoleverksamhet.

Materialet har producerats i samarbete med finska simskolelärare, för att uppfylla målen för simkunnighet som definierats av Finlands simundervisnings- och livräddningsförbund (FSL).

uimaopetusvideot käytössä

Koulujen uintikerrat ovat niin vähäisiä, että haluan hyödyntää kaiken ajan ja materiaalin opetuksen tueksi, oppilaiden oppimista varten.”

Uimaopettaja, Tornion uimahalli

Så fungerar simundervisningsvideorna i simskolan

Saker behöver inte alltid göras som de alltid gjorts.

Mer tid för övande

Innan 😕
Upp till en tredjedel av tiden under lektionerna går till annat än själva övandet, som exempelvis väntande och instruktioner.
Nu 🤩
Med hjälp av simundervisningsvideorna ökade den aktiva undervisningstiden eftersom det tog mindre tid att hantera gruppen. På så sätt fanns mer tid till handledning och övning.
(Baserat på testgrupperna vid simhallarna i Alberga (Leppävaara) och Rajamäki.)

Tydligare prestationer

Innan 😕
Traditionellt sätt måste simskoleläraren själv visa rörelserna antingen från poolkanten, eller så bör eleverna följa anvisningarna under ytan.
Nu 🤩
Undervisningsvideor som tydligt visar rörelsen både ovanför och under ytan, ger simskoleläraren möjligheten att enkelt visa detaljerna i videon.

Hanteringen av gruppen underlättas

Innan 😕
Vid instruktioner har simskoleläraren inte kontroll över gruppen och barnens uppmärksamhet går till annat.
Nu 🤩
Eftersom instruktionerna finns i videon, behöver inte simskoleläraren själv vara under ytan och kan på så sätt lättare övervaka eleverna.

Individuell vägledning

Innan 😕
Under övningen har barnen ingen modellprestation att följa för att veta vad som bör göras.
Nu 🤩
I simundervisningsvideorna visas modellprestationen under hela övningens gång och simskoleläraren kan fokusera på elevernas individuella vägledning.

Bättre inlärningsresultat

Allt börjar med lärande.

Illustrativ

Videon som filmats både ovanför och under ytan, ger en tydlig bild av detaljerna i utförandet.

Säker

Då rörelserna i videon är synliga hela tiden kan simskoleläraren fokusera på att följa elevernas prestationer och övervaka gruppen under momentet.

Likvärdig

En tydlig visuell presentation säkerställer att varje elev får samma information oavsett språkkunskaper.

Lugn

Barnen lugnar ned sig bättre framför undervisningsvideorna och onödigt väntande uteblir.

Tydlig

Övergångarna mellan momenten underlättas då simskoleläraren kan välja nästa rörelse, eller kameravinkel.

Inspirerande

Barnen kan börja öva i egen takt snabbare med hjälp av videon.

“Det är mycket lättare att se från en video”
- Simskoledeltagare
“Jag förstår övningen bättre, då jag kan se den från en video”
- Simskoledeltagare
“En video är mycket bättre”
- Simskoledeltagare

MATERIAL FORMAT FÖR SIMUNDERVISNING

Programpaket 1

Grunder

Programpaketet Grunder stöder grundläggande simundervisning för barn I åldern 5–9 år.

Programpaketet innehåller övningar som exempelvis:

Med hjälp av detta programpaket är målsättningen att eleven ska uppnå grundläggande färdigheter för en simsträcka på 10 meter.

Programpaket 2

Fortsättning

Programpaketet Fortsättning riktar sig till grupper som behärskar grundläggande simtag och fokuserar på tekniksimning.

Detta material lämpar sig även för simundervisning för vuxna.

Programpaketet inkluderar övningsmoment som exempelvis:

Med hjälp av detta material är målsättningen att utveckla simningen samt att bekanta sig med olika simtekniker.

Tornio simhallens upplevelser

“Syftet med simundervisningsvideorna är att lättare illustrera rörelser och att kontinuerligt repetera. Simskoleläraren bör ha tid till att ge feedback och att se utförandet samtidigt som eleven själv kan ta modell av videon.”

”Nu behöver simskoleläraren inte ens kunna rörelserna själv längre. Vi kan lita på detta även om simskoleläraren skulle ha en dålig fantasi och vara dåligt förberedd inför simskolelektionen.”

Antti Härkönen
Ansvarsperson inom motion, Torneå