Hydrohex Simskoleverktyg Revolutionerar Simundervisningen i Ystad Arena Bad

I januari 2023 skakade Ystad Arena Bad om sin simundervisning, då de som första anläggning i Sverige introducerade Hydrohex's digitala verktyg till simundervisningen.

Besökare och personal i anläggningen var sedan tidigare bekanta med det finska företagets virtuella tjänster, då de aktivt använt sig av vattenträningsdelen redan under en längre tid. Att bredda området från virtuell vattenträning till ett hjälpverktyg för simskolelärare hade Hydrohex redan under en längre tid arbetat med och de första diskussionerna med Ystad Arena Bad under hösten 2022 var positiva. Detta innovativa verktyg hade redan i Finland fått både simlärare och elever att se simningen med nya ögon.

Vi har intervjuat Mia Fält, enhetschef på Ystad Arena Bad, samt Emilia Thelander, en av simlärarna, för att ta reda på hur Hydrohex har påverkat deras verksamhet sedan simskoleverktyget introducerades för ett drygt år sedan. 

Emilia Thelander (left) and Mia Fält (right)

Bakgrund

Beslutet att implementera Hydrohex simskoleverktyg grundades i ambitionen att förbättra simundervisningen för alla involverade parter. För simlärarna handlar det om att kunna erbjuda högkvalitativ undervisning utan att behöva lämna vattnet för att demonstrera olika simtekniker. Genom visuella instruktioner på skärmen blir simundervisningen även mer tillgänglig och begriplig för elever med olika språkliga och inlärningsmässiga behov.

"Verktyget har börjat uppfylla våra målsättningar, genom att ge eleverna en tydligare och mer begriplig undervisning, oavsett språk. Genom att visa olika moment visuellt på skärmen har elevernas förståelse och engagemang i simlektionerna ökat."

Mia Fält
Enhetschef

Emilia Thelander anser att Hydrohex simskoleverktyg skapat positiva erfarenheter, även om det fanns en initial skepticism bland kollegiet till en början. Enligt Thelander har simskoleverktyget gjort undervisningen både enklare och roligare.

"Det har bland annat sparat både på min röst som simlärare och även gjort det möjligt att undervisa elever med olika språkliga bakgrunder på ett effektivare sätt," säger Thelander.

Ändringar

När något nytt introduceras som pekar på förändring, får det lov att ta lite tid. Fält anser det dock som nödvändigt, för att på så vis hitta det bästa arbetssättet med ett nytt hjälpverktyg. 

"Har man alltid arbetat på ett sätt är det lite jobbigt att skapa nya sätt att jobba," säger hon. 

Thelander berättar att personal och representanter från Hydrohex under året jobbat tillsammans och analyserat modeller för att barn och vuxna ska ha kul med simskoleverktyget och på så vis lära sig så mycket som möjligt genom visuella övningar. Utöver till stor del vattenvana med barngrupper har vuxensimgruppen specifikt uppskattat verktyget och använt det själva, för att lära sig olika simtekniker. Thelander ser därmed simskoleverktyget som en positiv förändring för verksamheten. 

"Hydrohex har gjort mitt arbete som simlärare betydligt enklare och mer effektivt."

Emilia Thelander
Simlärare

Effekter

En digital aspekt inom simundervisningen har även väckt ett medialt intresse. Fält presenterade konceptet tidigare under året för Ystads Kultur- och fritidsnämnd, vilket ledde till två riktigt bra artiklar i lokala medier, där bland annat Thelander har fått berätta hur simskoleverktyget används i simundervisningen.

"Utifrån artiklarna har vi fått bra feedback från våra badgäster och fått svara på en del frågor av de som inte redan upptäckt konceptet som lett till nyfikenhet," säger Fält. 

Mål

Tanken i Ystad Arena Bad är dock inte att nöja sig här, utan tanken är att på sikt kunna utveckla och utöka användandet. De första stegen är dock tagna, nu då personalen under året lärt känna simskoleverktyget utifrån sina egna förutsättningar. Följande steg är att använda detta som hjälpmedel på ett ännu effektivare sätt inom alla former av simundervisning i anläggningen.

Sedan Ystad Arena Bad introducerade Hydrohex’s simskoleverktyg på den svenska marknaden, har ett flertal svenska anläggningar till introducerat konceptet i sin simundervisning. För övriga anläggningar som överväger tjänsten har Fält en frågeställning.

"Ställ er själva frågan, vad är syftet med att införskaffa det? Utifrån arbetsgivarsynpunkt med ett arbetsmiljöansvar är svaret för mig enkelt, men också för att nå de elever som behöver extra stöd och har andra inlärningsstilar," säger Fält. 

Hydrohex simskola har tydligt revolutionerat simundervisningen på Ystad Arena Bad, vilket har resulterat i en mer tillgänglig, engagerande och effektiv undervisning för både simlärare och elever. Genom att integrera Hydrohex i olika simundervisningsprogram och utbildningsområden fortsätter Ystad Arena Bad att skapa nya möjligheter för simundervisningen och förbättra simfärdigheterna för alla elever. Med ett starkt stöd från ledningen och engagemang från simlärarna är Ystad Arena Bad en drivande kraft på den svenska marknaden i utvecklandet av simundervisningen.

Don’t stop here

More To Explore